Hoop - Geloven in de toekomst

Hoop

Geloven in de toekomst
Verschijningsdatum: juni 2024

Al een aantal jaar stemmen dominee Tim Vreugdenhil en toekomstonderzoeker Jeanneke Scholtens hun trendradars op elkaar af. En nu, eindelijk, maken ze dan samen ook een boek. Over geloven in de toekomst. Over hoop.

“Zodra je over de toekomst nadenkt, raak je uit het veld geslagen door de grote krachten om je heen. Natuurlijk zie je verkiezingen op je af denderen met twee miljard mensen die naar de stembus gaan. Natuurlijk zie je de conflicten in het Midden-Oosten en Oekraïne. Krachten die van grote invloed zijn op de toekomst. Maar zie je ook een toekomst voor je waar je zelf aan wilt werken? Zie je een wensbeeld in de verte, iets waar je harder van gaat schrijven, zingen, vechten, roepen, denken, liefhebben? De toekomst is namelijk vooral, naast alle krachten buiten je macht: belofte. Het is een kracht die jou aanzet, het is brandstof in je tank, energie in je donder. Wij geloven dat we met andere ogen naar de wereld kunnen kijken. Dat we opnieuw kunnen geloven, dat we over kunnen gaan tot actie. Daar kan religie bij helpen, maar ook geschiedenis, filosofie, psychologie, economie, kunst en mooie tafelgesprekken. We zullen in dit boek over drie stappen schrijven: kijken, geloven en doen. En natuurlijk als rode draad: hopen. Hoop je mee?”

Hoop, geloven in de toekomst, verschijnt in juni bij KokBoekencentrum Uitgevers.

“De dominee die trends spot en
de toekomst-onderzoeker die zin geeft.”

“De dominee die trends spot en
de toekomstonderzoeker die zin geeft.”

Tim Vreugdenhil

Tim Vreugdenhil

Dominee Tim Vreugdenhil is is stand-up theoloog, oprichter van Citykerk en stadspredikant in Amsterdam. Hij wil graag het geluid van de kerk in het maatschappelijk debat laten horen. Als theoloog-ondernemer houdt hij inspiratiesessies bij bedrijven en via zijn Stand Up Theologie probeert hij in een theaterachtige setting om met name jongeren na te laten denken over “het goede leven”

linkedin zorro
Jeanneke Scholtens Buro Zorro

Jeanneke Scholtens

Jeanneke Scholtens is toekomstonderzoeker, spreker, schrijver en eigenaar van trendburo Zorro. Ze is al jaren toonaangevend in de wereld van trendonderzoek. Ze schreef de spraakmakende boeken Holy Fuck en Roes. Met het team van Buro Zorro leert ze teams en organisaties trendwatchen en toekomstonderzoeken. Om teams niet alleen te leren kijken en denken als een trendwatcher, maar ook daadwerkelijk trends te leren implementeren in de uitdagingen van vandaag. 

linkedin zorro

Pre-order Hoop

Toekomstonderzoeker Jeanneke Scholtens en dominee Tim Vreugdenhil bieden een frisse, hoopvolle blik op de tijdgeest. Niet alleen komen de grote en kleine trends van dit moment voorbij, vooral laten ze zien waaróm onze tijd zo geobsedeerd is door hoop.

Toekomstonderzoeken is op z’n slechts een trucje en op z’n best een missie. Onze tijd is moe van nóg meer trucs en hunkert naar een hoger doel, iets dat het leven de moeite waard maakt. De samenleving verlangt naar waardengedreven verhalen, naar gedeelde gemeenschap, naar een missie. De paradox van een seculiere tijd is dat we graag weer ergens in willen geloven. De kerk als instituut heeft het onverminderd moeilijk, maar zie hoe SIRE haar boodschap predikt in een nieuwe campagne. ‘Zoek een lichtpunt. Wees een lichtpunt.’ Meer dan ooit is er behoefte aan ontmoeting en empathie. Aan hoop. De auteurs dagen uit: laten we op missie gaan en samen weer geloven in de toekomst.

Voor zingevers en zinzoekers. Veranderaars, pioniers en kerkpioniers. Voor mensen in een commerciële of bestuurlijke omgeving die waardengedreven willen worden of blijven.

sd

Geef met dit boekje hoop cadeau.
Aan jezelf en aan iemand anders.

Agenda

Boek HOOP

13 JUNI

Verschijningsdatum
HOOP

14 JUNI

Boekpresentatie HOOP
in Amsterdam, vanaf 15:00 uur

Trendwatchen voor Predikanten
Merkstrategie

28 JUNI

XL editie van Tafelgenoten
in Rotterdam rondom HOOP

26 SEPTEMBER

HOOP tijdens Club Zorro Event
in Amsterdam

Club Zorro