Hét buro voor de toekomst

Allure, basisonderwijs

Toekomststrategie en marketing

Op stichtingsniveau werkt Stichting Allure, een onderwijsinstelling met 15 basisscholen hard aan het nieuwe beleid voor de komende jaren. Welke waarden zijn essentieel, wat wordt de nieuwe visie en de missie van de stichting? Het plan is een krachtig vertrekpunt voor het ontwikkelen van een samengedragen en gevoelde identiteit. Deze identiteit helpt de school wendbaarder te maken voor de toekomst.

Maar hoe wordt dit beleid, naast werkbaar via de schoolplannen, ook naar de ‘klant’, de ouders en kinderen helder? Hoe dragen zij als basisschoolorganisatie de nieuwe ideeën naar de buitenwereld uit?

Zorro ging het strategietraject aan met de organisatie. Dat mondde de afgelopen jaren uit tot een toekomstbestendig plan, een merktaal, een marketingplan en trainingen voor de medewerkers om daarmee te kunnen werken.

We zijn trots op de duurzame samenwerking die de afgelopen jaren organisch is ontstaan.

Allure
Allure communicatiestrategie
Allure
Allure
Een duurzame samenwerking
die de afgelopen jaren
organisch is ontstaan
Een toekomstbestendig plan
Een merktaal
Een marketingplan
En trainingen
Allure