Hét buro voor de toekomst

Gemeente Amsterdam

Onderzoek in opdracht
Gebiedsontwikkeling Sloterdijk

Bedrijventerreinen worden ontwikkeld om de toekomst van ruimte te voorzien. Ze bieden speelruimte voor startende ondernemers, groeiende bedrijven, co-creërende consortia, oude en nieuwe markten. Maar loopt de ontwikkelsnelheid van bedrijventerreinen wel synchroon met de ontwikkeling van de ondernemers en de wereld?

Toekomst van bedrijventerreinen

Hoe ziet de toekomst van het bedrijventerrein op Amsterdam-Sloterdijk eruit? Zijn het werklocaties of woon-werk milieus? Hoe wíllen ondernemers zich huisvesten en hoe willen mensen werken; nu en in de toekomst? En wat betekent dat dan voor de gemeente?

In de keynote, die we Future of Worklife hebben genoemd staan de verschuivingen centraal die de toekomst van wonen, werken en leven bepalen met de grote drijvende vraag voor de klant: Hoe zorgen we ervoor dat onze bedrijfsterreinen over 10 jaar ook nog toekomst bestendig zijn?

Deze keynote is geschikt voor overheden, ondernemers en ondernemersnetwerken die zich willen laten informeren en inspireren over de arbeidstoekomst.

Maatwerk strategie
Amsterdam
worklife
Worklife toekomst van werken
Future of Worklife
Van 9 tot 5-mentaliteit naar 24-uurs economie en van devices naar deviceless life.
Beemster Buro Zorro