Hét buro voor de toekomst

Toekomst van de kerk

Lezing
Voor het eerst is het zover: Nederland telt meer ongelovigen dan gelovigen. Hoe ziet de kerk eruit in een veranderende samenleving, waar secularisatie en multireligieus naast elkaar bestaan? In tijden van nieuwe rituelen, nieuwe vormen van zingeving en de herbestemming van kerkgebouwen. Digitale kerken, legokerken en zelfs het vereren van spaghetti komt voorbij, om uiteindelijk de spannende vraag te beantwoorden: is er toekomst voor de kerk?

Ontstaan er nieuwe denkrichtingen en nieuwe manieren waarop mens en kerk zich aan elkaar verbinden? Deze trendpresentatie verbeeldt waardeverschuivingen aan de hand van de rijke beeldcultuur van deze tijd en biedt een inspirerend verhaal en toekomstperspectieven.

Het nieuwe kerken

Het nieuwe kerken biedt handvatten aan kerkbesturen en kerkelijke organisaties om het gesprek aan te gaan over hun eigen toekomst.
toekomst van de kerk
toekomst van de kerk (5)
toekomst van de kerk
Toekomst van de kerk
Fortune cookie
Stof tot nadenken, voer voor discussie en handvatten voor de toekomst.
Tafelgenoten

Onder het credo ‘Het nieuwe kerken’ en vanuit de zoektocht van Jeanneke Scholtens naar de Toekomst van de kerk, ontstond gaandeweg: www.tafel-genoten.nl.

Tafelgenoten is een manier om mensen bij elkaar te brengen. Zonder religieuze of politieke uitgangspunten trouwens, maar mét dialoog en oog voor je naasten.  Tafelgenoten brengt ritueel in de vorm van een vast recept en goede zin. Je leest hoe je een ‘Tafelgenoten’ zelf kunt hosten of hoe je erbij kunt aanschuiven op de website.

Tafelgenoten

4

scenario's voor de toekomst

7

kerken gingen u voor

45

minuten beeld en geluid

51

% van Nederland is ongelovig