Hét buro voor de toekomst

Toekomststrategie

Voor familiebedrijven
Buro Zorro begeleidt en adviseert familiebedrijven in het samen formuleren van een toekomststrategie. Familiebedrijven hebben een geheel eigen dynamiek. Naast targets en resultaat zijn DNA, kernwaarden en familiebanden ontzettend belangrijk, maar soms ook ingewikkeld.

Veelal werk je aan de waan van de dag, de doelstellingen van de week of de maand en ben je niet (genoeg) bezig met over 2 jaar, 5 jaar of 10 jaar. Door nu al na te denken waar je over 5 jaar of 10 jaar als bedrijven en als familie wilt staan, kun je een stappenplan maken, als geheel en voor de delen.

In verschillende toekomst sessies bespreken we jullie toekomst samen, apart, als familie, als bedrijven en als individuen. Na deze sessies, waar we kern-, merk- en trendwaarden delen, persoonlijke plannen en zakelijke ambities, ontstaat er een stappenplan. Zo komen we tot een gedragen toekomststrategie voor de familie met alle bedrijven die erbij horen.

Toekomststrategie voor familiebedrijven
De toekomstrategie bestaat uit:

– Een meerjarig stappenplan
– met een gedeelde visie & missie
– voor de diverse bedrijven /labels
– in de tijd gezet, op de persoon
– met rollen & taken, pragmatisch

‘It runs in the family’
Toekomststrategie voor familiebedrijven
Buro Zorro Het bureau voor de toekomst
“Future Family”

Jouw toekomststrategie in 5 stappen

– Stap 1: intake gesprek
– Stap 2: Vragenlijst, individuele benadering
– Stap 3: Groepsessies
– Stap 4: Strategisch plan lange termijn
– Stap 5: Concreet stappenplan voor korte termijn
Toekomst van de dood
Jeanneke gaat voor je familie aan de slag

Jeanneke Scholtens is toekomstonderzoeker en strateeg. Met het team van Buro Zorro doet zij toekomstverkenningen voor de zakelijke markt en de overheid en helpt ze familiebedrijven met het uitdenken en uitwerken van meerjarenstrategie. Ze begeleidt families in toekomst sessies, helpt met het tot stand brengen van familiestatuten, OASE documenten en het opstarten van familieberaden en weet als geen ander hoe familiebedrijven werken, inside out.

MT Actueel MT Toekomst Jeanneke Scholtens
Voor deze mooie familiebedrijven gingen we aan de slag:
Scholtens
Groep
Huis van
Middenmeer
Huis van
Schagen
Parelhoender-
hoeve