Pak je toekomst

Balanceren tussen zorg voor ouders en kinderen

 

🥪 Een vergeten generatie De ‘sandwich generatie’, vaak mensen van 40-50 jaar, zorgt zowel voor hun oudere ouders als hun kinderen. Dit brengt onzichtbare uitdagingen met zich mee, zoals mentale gezondheid en balans tussen werk en privé. Organisaties erkennen dit en bieden steun door flexibele werkschema’s en een gezonde werkcultuur, zoals ‘switch off’ na werkuren. Deze maatregelen zijn essentieel voor het welzijn van deze groep werknemers. Daarnaast is het tonen van kwetsbaarheid door leiders belangrijk om een ondersteunende werkomgeving te creëren.

 

🥙 Ingrediënten voor verandering De onzichtbaarheid van de sandwich generatie benadrukt de noodzaak om onbetaald werk, de complexiteit van moderne gezinsstructuren en de daarmee gepaard gaande druk op individuen te erkennen. Het vraagt om meer dan alleen empathie; ondersteuning is essentieel in verschillende vormen, zoals flexibele werkschema’s op het werk en financiële hulp van de overheid. De vervagende grenzen tussen werk en privéleven, gecombineerd met de aanhoudende ongelijkheid in zorgtaken binnen families waar vrouwen vaak de grootste last dragen, onderstrepen het belang van effectieve regelgeving op dit gebied.

Bron: Fast Company

#Sandwich generatie, trendsignaal, trendinnovatie