Pak je toekomst

Bandid_cans laten genderexpressie over aan klant

 

🦊 Bandid_cans Het Portugese cidermerk Bandida do Pomar heeft een campagne gelanceerd die staat voor inclusiviteit en zelfexpressie. Zo wordt zowel in het logo als in de naam van het merk de boomgaardbandiet weergegeven. In het Portugees veranderen de uitgangen van zelfstandige naamwoorden eigenlijk afhankelijk van het geslacht; mannelijk of vrouwelijk. Maar Bandido do Pomar laat deze keuze juist over aan de klant.

Zo staat er op de nieuwe blikjes in plaats van ‘Bandida’ ‘Bandid_’. Zo kan de koper van het blikje deze ruimte invullen zoals die dat zelf wil. Er is ruimte om een eigen invulling te geven aan het geslacht, aan de expressie – of een ander aspect van uniciteit. Het doel hiervan is om inclusiviteit te bevorderen.

 

🥤”Nesta lata há espaço para todo” – dit blikje biedt ruimte voor iedereen De campagne van Bandida do Pomar weerspiegelt de groeiende behoefte aan inclusiviteit, individualiteit en erkenning van diverse identiteiten. Het spreekt de behoefte aan ruimte voor zelfexpressie aan, terwijl het traditionele normen en geslachtsrollen in twijfel trekt, wat een verlangen naar authenticiteit en respect voor ieders uniciteit weerspiegelt. In een tijd waarin merken streven naar representatie, doorbreekt deze campagne gendernormen en moedigt het individuele expressie aan, wat resonantie vindt bij moderne consumenten.

De campagne toont ook naar andere bedrijven het belang van inspelen op veranderende sociale normen en waarden. Klanten verwachten tegenwoordig inclusiviteit en respect voor diversiteit. Het benadrukken van individuele expressie en het uitdagen van conventionele normen kan merken helpen om een positieve en moderne reputatie op te bouwen, waardoor ze een bredere en loyale klantenkring aanspreken.

Bron: Bandida do Pomar

Bandid_cans laten genderexpressie over aan klant, trendsignaal, trendinnovatie