Pak je toekomst

Burgerkracht tegengif voor industriële vervuiling

 

🏭️ Burgerinitiatief tegen illegale uitstoot ‘Spot de Gifwolk’ is een uniek burgerinitiatief ontstaan uit bezorgdheid over de uitstoot van het bedrijf Tata Steel in Nederland. Bewoners rondom het staalbedrijf hebben het initiatief genomen om de zogenaamde ‘gifwolken’ die de fabriek uitstoot in de gaten te houden. Om deze schending van milieuregels aan de kaak te stellen, hebben betrokken burgers webcams opgehangen gericht op de fabriek. Deze beelden worden 24/7 online gestreamd, zodat iedereen ze kan bekijken en een melding kan maken bij potentieel schadelijke uitstoot. Met dit burgerinitiatief hoopt men sneller en accurater te reageren op deze overtredingen en zo de lokale omgeving te beschermen.

🤝 Collectieve (digitale) waakzaamheid In een tijdperk waarin technologie ons in staat stelt om problemen in realtime te observeren en aan te pakken, kunnen burgers gezamenlijk een actieve rol spelen in het controleren van bedrijven en overheden. ‘Spot de gifwolk’ is een teken van het verlangen naar meer gezamenlijke controle en inzicht in de wereld om ons heen, en naar actieve participatie om problemen aan te pakken die traditioneel werden overgelaten aan de industrie of de overheid.

Bron: Spot de Gifwolk

Spot de Gifwolk, trendsignaal, trendinnovate