Pak je toekomst

Burn-out door een carrièremismatch

 

🤯 Misalignment burn-out. Een groeiend fenomeen dat steeds meer aandacht krijgt is “misalignment burn-out”. Deze vorm van burn-out treedt op wanneer mensen langdurig bezig zijn met taken en omgevingen die niet overeenkomen met hun diepste waarden en overtuigingen. Naast factoren zoals een hoge werkdruk en een slechte balans tussen werk en privé, wordt deze ontwikkeling steeds meer erkend als een belangrijke oorzaak van burn-out. Vaak wordt misalignment burn-out veroorzaakt doordat mensen externe beloningen najagen, zoals geld en prestige, in plaats van intrinsieke motivatie en innerlijke harmonie met hun werk. Dit kan leiden tot gevoelens van vervreemding, emotionele uitputting en uiteindelijk burn-out.

🤑 Forget about the price tag. Dat er meer aandacht is voor betekenisgeving in werk, laat zien dat er dieper wordt ingegaan op de verschillende lagen van een burn-out. Het laat zien dat er niet alleen gekeken wordt naar werk met enkel als doel het vergaren van financiële beloningen, maar dat er waarde wordt gehecht aan een gevoel van vervulling en zingeving. Dit weerspiegelt een verschuiving naar een meer holistische benadering van werk en leven, waarbij er wordt gestreefd naar een betere balans tussen professionele ambities en persoonlijke waarden.

Bron: Forbes

Worried Workers, trendsignaal, trendinnovatie