Pak je toekomst

De bodem als opslagplaats van CO2

 

🌳 Veenmos boerderijen. We staan voor een grote uitdaging: de zeespiegel stijgt, onze bodem zakt in, de biodiversiteit neemt af en we moeten onze broeikasuitstoot verminderen. Als we het hebben over een koolstofreservoir, of ‘carbon sink’, denken we vaak aan een tropisch regenwoud. Maar ook het Nederland heeft van nature een landschap wat als geen ander CO2 kan opslaan. Namelijk het veen. In deze grond houdt het water zuurstof tegen en ontstaat er een fossiele laag. Nat veen houdt meer CO2 vast dan het uitstoot. In de bovenste 20 centimeter van een veengebied zit net zoveel koolstof opgeslagen als in een tropisch regenwoud in de vegetatie. Wanneer goed ingezet kan het Nederlandse veen dus dienen als koolstofopslag. En dat biedt meer kansen dan alleen natuurherstel. Volgens Van de Riet is er een nieuwe vorm van landbouw in aantocht waarbij het veen wordt behouden en aangroeit, maar tegelijk een nieuwe inkomstenbron is voor de landbouwers. Er wordt al geëxperimenteerd met deze mos boerderijen: op drooggelegd landbouwgebied vorm je veenmosakkers. Het mos kan worden geoogst en worden gebruikt als ondergrond voor gewassen, en het mos kan weer aangroeien. Het turf daaronder blijft intact. Ligt de oplossing voor het klimaatprobleem onder onze voeten?

De bodem als opslagplaats van CO2, Veenmos boerderijen trend innovatie trend signaal