Pak je toekomst

De impact van kapitalisme op onze relaties

 

🤝 Het einde van vriendschap? In een recent artikel van Dazed Digital wordt de vraag gesteld of we steeds slechtere vrienden worden door individualisme en kapitalisme. Het artikel gaat in op hoe onze vriendschappen worden beïnvloed door zowel economische als sociale factoren, zoals carrièregerichtheid en zelfontplooiing. Er wordt gekeken naar hoe we vriendschappen onderhouden en hoe dit in de loop der tijd is veranderd. Het artikel suggereert dat we misschien meer gericht zijn op onszelf, en minder op anderen, waardoor de kwaliteit van onze vriendschappen eronder lijdt.

♾️ De groeiende behoefte aan verbinding. Onze individualistische maatschappij is gericht op prestatie en zelfontplooiing. Daar zijn nu de effecten van merkbaar: mensen lijken steeds vaker een gebrek aan emotionele diepgang in vriendschappen te ervaren. De invloed van technologie en sociale media speelt hier ook een rol, waarbij online interacties de plaats innemen van face-to-face contact. Dit signaal onderstreept het belang van bewust stilstaan bij onze relaties en het investeren in oprechte verbindingen. Of het nu gaat om het plannen van een koffieafspraak met een vriend of het bijwonen van lokale evenementen om nieuwe mensen te ontmoeten, we kunnen ons richten op het opbouwen van echte, duurzame relaties.

Bron: Dazed Digital

Worden we slechte vrienden, trendsignaal, trendinnovatie