Pak je toekomst

Duurzame begrafenissen voor een groen afscheid

 

🌳 Green burials: duurzaam afscheid nemen. Steeds meer mensen kiezen voor een duurzame uitvaart. We zien steeds meer ‘green burials’: begrafenissen waarbij de overledene op een milieuvriendelijke manier wordt begraven. Bij een green burial wordt het lichaam op een milieuvriendelijke manier teruggegeven aan de aarde, zonder gebruik te maken van chemische middelen of zware metalen. Er wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van afbreekbare kisten, manden of lijkwaden, en het graf wordt niet voorzien van een grafsteen, maar van een natuurlijk markeringspunt zoals een boom of een struik. Dit alles met als doel om de impact op de natuur zo klein mogelijk te houden en respect te tonen voor het leven dat voorbij is.

💚 De gevolgen van een groene revolutie in de uitvaartindustrie. De opkomst van green burials en compost begrafenissen laat zien dat er steeds meer behoefte is aan duurzame oplossingen, ook als het gaat om de dood. Mensen willen op een milieuvriendelijke manier afscheid nemen van hun dierbaren. Deze ontwikkeling is niet alleen relevant voor individuen, maar ook voor de maatschappij als geheel. Door te kiezen voor een duurzame uitvaart dragen we bij aan een meer duurzame en circulaire samenleving. Wellicht zal deze trend in de toekomst ook invloed hebben op de manier waarop we onze steden en dorpen inrichten, bijvoorbeeld met groene begraafplaatsen en parken. Green burials en compost begrafenissen laten zien dat we ons bewuster worden van onze impact op het milieu, zelfs als het gaat om de dood.

Bron: National Geographic

Green Burials, trendsignaal, trendinnovatie