Pak je toekomst

Een campagne over palliatieve zorg voor patiënten en naasten

 

⚕️ Onwetendheid over palliatieve zorg. De campagne “Ongeneeslijk. Niet uitbehandeld.” heeft als doel om patiënten en hun naasten te informeren over palliatieve zorg en de mogelijkheden hiervan. Palliatieve zorg geeft beter leven in de laatste fase. Zorg die erop is gericht symptomen te verlichten en, met sociale, psychische en spirituele ondersteuning de kwaliteit van leven te verbeteren. Helaas is er nog veel onwetendheid over deze vorm van zorg, waardoor patiënten en hun naasten soms te laat of helemaal niet gebruik maken van de mogelijkheden die palliatieve zorg biedt. Gelukkig is er de campagne “Ongeneeslijk. Niet uitbehandeld.” die patiënten en hun naasten helpt om op tijd geïnformeerd te worden over palliatieve zorg. De campagne wordt ondersteund door verschillende zorginstellingen en organisaties en biedt informatiebijeenkomsten en ervaringsverhalen van patiënten en hun naasten op de website.

🧑‍⚕️ Van focus op ziekte naar focus op welzijn. Er is momenteel een belangrijke verschuiving gaande in onze kijk op zorg en gezondheid, wat broodnodig is in een tijd van toenemende zorgvraag en voortschrijdende kennis over de medische toestand van mensen. Waar we voorheen vooral gericht waren op het behandelen van ziekte, richten we ons nu steeds meer op het bevorderen van gezondheid en welzijn. Deze nieuwe aanpak wordt ook wel de verschuiving van focus op ziekte naar focus op gezondheid genoemd, waarbij steeds meer aandacht wordt besteed aan positieve gezondheid. Dit houdt in dat gezondheid gezien wordt als meer dan alleen de afwezigheid van ziekte, en dat elementen zoals veerkracht, zingeving en zelfmanagement steeds belangrijker worden. Deze verschuiving heeft invloed op hoe we zorg verlenen, gezondheid meten en beleid rondom gezondheid en welzijn vormgeven. Dit heeft ook invloed op de manier waarop we met het einde van het leven omgaan. In plaats van alleen gericht te zijn op het genezen van ziektes, wordt er nu ook meer aandacht besteed aan de kwaliteit van leven van patiënten, ook, of juist, in hun laatste levensfase.

Bron: Over palliatieve zorg

Ongeneeslijk. Niet uitbehandeld. trendsignaal, trend innovatie