Pak je toekomst

Een CV zonder leeftijdsvermelding

 

💼 Leeftijd versus competentie. Leeftijdloos solliciteren, het is een eenvoudig doch krachtig concept: een CV zonder leeftijdsvermelding. Bedacht om de onbewuste vooroordelen tegen te gaan die vaak voorkomen bij het beoordelen van potentiële kandidaten. Dit idee stimuleert werkgevers om zich puur te richten op de ervaring en vaardigheden van een persoon, in plaats van een nummer dat iemands leeftijd dicteert. Het biedt ouderen een eerlijker speelveld en adresseert de zorgwekkende trend van leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. Voorbeelden hiervan zijn bedrijven die anoniem solliciteren introduceren, of platforms die leeftijdsinformatie automatisch weghalen uit CV’s.

🌱 Groeiende behoefte aan gelijkwaardigheid. Het signaal laat zien dat we ons in een tijd bevinden waarin stereotypen en discriminatie steeds minder geaccepteerd worden. Werknemers zoeken naar een arbeidsmarkt waar vaardigheden en ervaringen prevaleren boven leeftijd. Dit fenomeen benadrukt een groeiend bewustzijn en de wens om een divers en competent personeelsbestand te creëren. Het toont aan dat de samenleving evolueert naar een meer waarderende houding ten aanzien van de bijdragen van individuen, ongeacht hun leeftijd, en erkent dat talent geen houdbaarheidsdatum kent.

Bron: NRC

Leeftijdloos Solliciteren, trendsignaal, trendinnovatie