Pak je toekomst

Een richtlijn voor inclusief taalgebruik op de werkvloer

 

📚 De kracht van inclusieve taal Het gebruik van taal beïnvloedt hoe we denken, hoe we de wereld zien en hoe we met elkaar omgaan. Helaas is onze taal doordrenkt van ongelijkheden en beperkende stereotypes. WOMEN Inc., een organisatie die streeft naar gelijke kansen voor iedereen, benadrukt het belang van inclusief taalgebruik in hun inclusieve stijlgids. In deze stijlgids leggen ze uit hoe je inclusief kunt communiceren. Ze hebben het niet alleen over inclusief taalgebruik met betrekking tot gender, maar ook etniciteit, seksualiteit, onderwijsrichtingen, fysieke en/of mentale beperkingen komen aan bod.

🌍 Een inclusieve toekomst Het streven naar inclusief taalgebruik weerspiegelt de groeiende behoeften en waarden in onze huidige samenleving. Steeds meer mensen erkennen het belang van gelijke kansen voor iedereen. Inclusieve taal draagt bij aan het doorbreken van stereotypes en het creëren van een gelijkwaardige samenleving. Het gebruik van inclusieve taal heeft niet alleen invloed op ons denken en gedrag, maar ook op de manier waarop we anderen zien en behandelen. Het versterkt het gevoel van erkenning en waardering bij mensen van verschillende genderidentiteiten en achtergronden.

Bron: WOMEN INC

De incomplete stijlgids, trendsignaal, trendinnovatie