Pak je toekomst

Een waterzuiveringsritueel

 

💧 Aquifer. We vergeten weleens hoe veel water er nodig is voor onze dagelijkse bezigheden. Weet jij bijvoorbeeld hoeveel water er nodig is voor een kopje koffie of thee? Met de installatie Aquifer worden bezoekers bewust van hun waterconsumptie door een ‘water opvang ritueel’ uit te voeren waarmee ze hun eigen water zuiveren. Voor één kopje koffie moet je het ritueel ongeveer 50x herhalen. Aquifer zet een ritueel in om bewustwording te creëren en zo inzicht te bieden in de waarde van water.

🚰 Bewust van de impact van je consumptiepatronen. Natuurlijke bronnen raken op – dat weten we allemaal wel. Maar als consument blijft dit gegeven vaak nog abstract. Wat is de waarde van deze bronnen? Hoeveel gebruiken we ervan? En wat is onze eigen bijdrage hieraan? Consumenten lijken steeds vaker een behoefte te hebben aan inzicht in hun eigen consumptiepatronen en de impact die dit heeft. Designprojecten als Aquifer geven een eerste idee van hoe deze bewustwording te creëren is.

Bron: Josha Veldheer

Een waterzuiveringsritueel, trend signaal, trend innovatie, Aquifer