Pak je toekomst

Effectief je inkomen schenken

 

💸 Effectief Altruïsme. Effectief altruïsme is een filantropische stroming waarbij mensen, vaak jonge professionals, 10% of meer van hun inkomen weggeven om levens te redden en anderen te ondersteunen. Zij kiezen ervoor om hun geld te doneren aan organisaties die, volgens hun onderzoek, de grootste positieve impact op de wereld hebben. Ze zijn ervan overtuigd dat zij meer kunnen bereiken door hun geld strategisch te investeren in de meest effectieve liefdadigheidsinstellingen. Daarom geven effectieve altruïsten de voorkeur aan organisaties die zich richten op wereldwijde problemen zoals extreme armoede, pandemieën en klimaatverandering, in plaats van traditionele liefdadigheidsinstellingen. De groeiende beweging van effectieve altruïsten laat zien dat mensen zich steeds meer bewust worden van de wereldwijde problemen en de invloed die ze kunnen uitoefenen door hun middelen doordacht in te zetten.

🤝 Collectief welzijn en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het opkomende fenomeen van effectief altruïsme weerspiegelt de groeiende behoefte aan zingeving, solidariteit en empathie in onze samenleving. Mensen zijn zich steeds meer bewust van wereldwijde problemen en zoeken naar manieren om een positieve impact te hebben. Dit signaal illustreert de verschuiving van een op individueel succes gerichte cultuur naar een samenleving die waarde hecht aan collectief welzijn. De toekomst van effectief altruïsme kan bedrijven inspireren om verder te kijken dan winstmaximalisatie en meer verantwoordelijkheid te nemen voor sociale en ecologische kwesties. Daarnaast kan het een rol spelen bij het stimuleren van een cultuur van empathie en samenwerking, waarin we onze middelen gebruiken om elkaar te ondersteunen en een betere wereld voor iedereen te creëren.

Bron: Trouw

Effectief Altruïsme, trendsignaal, trendinnovatie