Pak je toekomst

Eloise van Oranje heeft voor kinderen een boek geschreven over fast fashion

 

👚 Kleren genoeg Begin november is er bij de Kruidvat een kinderboek verkrijgbaar dat gaat over fast fashion en de kledingindustrie. Het kinderboek, genaamd “Kleren genoeg”, heeft Eloise van Oranje geschreven om het onderwerp fast fashion bij kinderen bespreekbaar te maken en hen te leren over de huidige kledingindustrie. Waarom is het bijvoorbeeld belangrijk om geen kleren te kopen als je het niet nodig hebt? Wat betekenen begrippen als fast fashion, duurzaamheid, eerlijke kledingproductie en goede werkomstandigheden? Met haar boek vraagt Eloise aandacht voor duurzaam omgaan met kleding en promoot bijvoorbeeld het aanschaffen van tweedehands kleding. Het verhaal uit het kinderboek gaat over een meisje genaamd Vivian. Vivian blijft, ondanks een veel te volle kledingkast, kleding kopen. Ze weet hier zelf de gevolgen niet van en wordt in het kinderboek bewust van de kledingindustrie en fast fashion.

Het boek is in samenwerking met Schone Kleren Campagne en Onze Wereld Boeken gemaakt. De Schone Kleren Campagne zet zich in om een positief verschil in de kledingindustrie te kunnen maken. Ze streven voor onder andere goede werkomstandigheden en eerlijke lonen. Onze Wereld Boeken streeft ernaar om maatschappelijke onderwerpen onder kinderen bespreekbaar te maken. De boeken van Onze Wereld Boeken stimuleren kinderen om in gesprek te gaan over deze onderwerpen en beter te begrijpen wat er om hen heen gebeurt.

 

💡 Bewustwording van fast fashion Fast fashion en de kledingindustrie krijgen steeds meer aandacht in de media. Recentelijk is er meer inzicht gegeven in de structuur en de impact van deze industrie. Alternatieven, zoals het kopen van tweedehands kleding, worden vaker belicht om duurzamer met kleding om te gaan en zo minder bij te dragen aan fast fashion. Het onderwerp wordt niet alleen bij (jong)volwassenen, maar dankzij het kinderboek van Eloise van Oranje ook onder kinderen besproken.

Bron: Onze Wereld Boeken

Kleren Genoeg, trendsignaal, trendinnovatie