Pak je toekomst

Europese Commissie wil consument recht op reparatie geven

 

🛠️ Recht op reparatie. Op 22 maart 2023 heeft de Europese Commissie aangekondigd dat zij consumenten het recht willen geven om hun apparaten te laten repareren, zelfs nadat de garantieperiode is verlopen. Dit nieuwe recht houdt in dat fabrikanten verplicht zijn om reserveonderdelen en reparatie-informatie beschikbaar te stellen aan consumenten en onafhankelijke reparateurs. De nieuwe wetgeving is met name relevant voor elektronica en witgoed, zoals stofzuigers en binnenkort smartphones en tablets, waar de reparatiekosten vaak hoog zijn en de levensduur van producten kort is. De bedoeling van deze regels is om reparaties betaalbaarder te maken en de levensduur van producten te verlengen, zodat er minder afval ontstaat en de consument geld bespaart. Hierdoor krijgen consumenten meer controle over hun spullen en wordt duurzaamheid bevorderd. De wetgeving zal naar verwachting in 2023 van kracht worden.

🌍 Duurzaamheid en eigenaarschap. Het recht op reparatie is een bewijs van een groeiende behoefte aan duurzaamheid en controle over onze spullen. Steeds meer consumenten willen niet langer gedwongen worden om telkens nieuwe producten te kopen, maar willen hun spullen kunnen repareren en upgraden. Dit sluit aan bij waarden zoals duurzaamheid en eigenaarschap, waarbij we streven naar een wereld waarin we verantwoord omgaan met onze hulpbronnen en meer controle hebben over ons leven. Het recht op reparatie heeft ook het potentieel om een verschuiving te veroorzaken van een lineaire economie naar een circulaire economie, waarbij grondstoffen worden hergebruikt en afval wordt geminimaliseerd. Het recht op reparatie is daarom een belangrijke stap in de richting van een toekomst waarin consumenten meer controle hebben over hun consumptiegedrag en waarin duurzaamheid wordt gestimuleerd.

Bron: Europese Commisie

Recht op reparatie, trendsignaal, trendinnovatie