Pak je toekomst

Gebouwen worden geschikt gemaakt voor wilde dieren

 

🏢 Meer diervriendelijke gebouwen. Het project “Natuur inbouw” van Natuurpunt wil gebouwen diervriendelijker maken door het creëren van natuurlijke habitats in en om gebouwen. Dit omvat het installeren van nestkasten voor vogels, verblijfplaatsen voor vleermuizen en groene daken. Het doel is om de biodiversiteit in stedelijke gebieden te vergroten en het welzijn van dieren te bevorderen. Door gebouwen op deze manier aan te passen, kunnen stedelijke gebieden een thuis bieden aan verschillende diersoorten die anders moeite zouden hebben om te overleven. Het project richt zich op zowel nieuwbouw als renovaties, waarbij samenwerking met architecten en bouwbedrijven centraal staat.

🌳 Harmonie tussen mens en natuur in de stad. Dit project benadrukt de groeiende behoefte aan een harmonieuze samenhang tussen stedelijke ontwikkeling en natuurbehoud. In een tijd waarin steden blijven groeien en de natuurlijke leefgebieden van dieren worden verkleind, biedt “Natuur inbouw” een oplossing die zowel milieuvriendelijk als sociaal bewust is. Het wijst op een veranderende houding waarbij stedelijke bewoners en beleidsmakers erkennen dat natuur een integraal onderdeel van het stedelijke landschap moet zijn. Dit kan leiden tot een breder bewustzijn en meer initiatieven die bijdragen aan duurzame stedelijke leefomgevingen.

Bron: Natuurpunt

Project Natuur Inbouw, trendsignaal, trendinnovatie