Pak je toekomst

HEMA’s AI-tool genereert persoonlijke verhaaltjes om voorlezen te stimuleren

 

🌜Gepersonaliseerde pyjamaverhaaltjes De lancering van deze nieuwe AI-tool staat in het teken van het stimuleren van voorlezen. De tool helpt om het voorlezen aantrekkelijker te maken bij zowel de ouders als de kinderen, maar ook om ouders en kinderen te introduceren met de mogelijkheden en werking van Artificial Intelligence. Bij aankoop van een Hema kinderpyjama, wordt via een QR-code toegang verkregen tot de AI-tool. Hierbij wordt er een gepersonaliseerd verhaal gemaakt, waarin het kind zelf de hoofdrol krijgt. De functie daagt kinderen uit actief mee te doen aan hun eigen verhaaltje, door 3 vragen te beantwoorden zoals: “waar mag het verhaaltje over gaan.” met de antwoorden wordt via de tool een gepersonaliseerd verhaal geschreven, die kan worden voorgelezen voor het slapen gaan.

Hiermee wordt het oude ritueel van voorlezen voor het slapengaan bevorderd. Daarnaast versterkt het de band tussen ouder en kind, omdat er een moment van aandacht voor het kind is en er samen wordt bijgedragen aan het creëren van een verhaal.

 

📲 Digitale twist Voorlezen gebeurt tegenwoordig minder. Zo’n 80% van de Nederlandse ouders leest te weinig voor, blijkt uit onderzoek van Bol. Bijvoorbeeld door digitalisering of drukte in het leven van de ouders. Toch is het belangrijk om te blijven doen, aangezien voorlezen veel positieve effecten heeft. Het prikkelt bijvoorbeeld de fantasie en nieuwsgierigheid van een kind, en bevordert een goede nachtrust. Deze tool geeft juist een positieve draai aan digitalisering in combinatie met voorlezen.

De pyjamaverhaaltjes spelen in op de groeiende behoefte aan personalisatie en digitale interactie. Hema laat met dit concept de toenemende technologische toegankelijkheid zien, en daarmee ook de mogelijkheden van AI. Door het kunnen creëren van eigen verhalen wordt interactie tussen het verhaal en het kind gestimuleerd. Hiermee gebruikt Hema AI als middel om haar doel – het voorlezen stimuleren – te bereiken, in plaats van het te zien als een belemmering voor voorlezen. Voor organisaties is het interessant na te gaan hoe innovatieve technologieën kunnen worden geïntegreerd om hun klanten boeiende, nieuwe ervaringen te bieden.

Bron: Hema

Persoonlijke AI slaapverhaaltjes, trendsignaal, trendinnovatie