Pak je toekomst

Het nieuwe initiatief om krachten te bundelen

 

💥 Het Makerscollectief Verbeeld je eens hoe het bureau eruitziet van een ambtenaar en vervolgens van een ontwerper. En dan de combinatie daarvan, bestaat die überhaupt? Deze twee groepen worden vaak als verschillende doelgroepen gezien, maar wat als ze elkaar ontmoeten? Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een nieuw initiatief ontwikkeld: het Makerscollectief. Dit in samenwerking met ketens zoals het Openbaar Ministerie, de politie en de reclassering.

Thema’s zoals werkstraffen, arbeidskrapte en online criminaliteit komen voorbij in casussen waar ze aan werken. Ze zoeken de grenzen op tussen beleid en ontwerp om elkaar te ontmoeten en samen te werken aan maatschappelijke thema’s.

 

✌🏼 Een combinatie van experts Het Makerscollectief speelt in op de verschuiving in de publieke sector naar interdisciplinaire samenwerking. Er is een groeiende behoefte aan een combinatie van experts, namelijk ambtenaren en ontwerpers, om innovatieve concepten en oplossingen te ontwikkelen voor complexe maatschappelijke kwesties. Deze ontwikkeling is een reactie op complexere uitdagingen, zoals arbeidskrapte en criminaliteit. Als organisatie kun je hierop inspelen door ruimte te bieden voor creativiteit binnen de publieke sector, waardoor effectievere reacties mogelijk worden op maatschappelijke problemen.

Bron: World Design Embassies

Het makerscollectief, trendsignaal, trendinnovatie