Pak je toekomst

Het recht om even onvindbaar te zijn in een altijd bereikbare wereld

 

📵 Recht op onbereikbaarheid. Recentelijk is in Nederland het ‘recht op onbereikbaarheid’ in de zorgsector geĂŻntroduceerd. Dit houdt in dat zorgpersoneel het recht heeft om buiten werktijd hun telefoon niet op te nemen of te reageren op werkgerelateerde berichten. Dit initiatief is bedoeld om werknemers te beschermen tegen de druk om altijd bereikbaar te zijn en om hen de mogelijkheid te geven om echt los te komen van hun werk. Het recht op onbereikbaarheid wordt steeds vaker toegepast in verschillende sectoren en helpt werknemers om hun grenzen te bewaken en zich te concentreren op hun welzijn.

🌱 Noodzaak van balans. Het recht op onbereikbaarheid weerspiegelt een groeiend besef van het belang van een gezonde werk-privébalans. In onze huidige samenleving zijn de grenzen tussen werk en privé door mobiele communicatie en technologie vervaagd. Dit leidt tot een constante druk om bereikbaar te zijn, wat op zijn beurt kan leiden tot stress en burn-out. Dit nieuwe recht erkent deze uitdagingen en biedt een oplossing om werknemers te ondersteunen in het stellen van grenzen en het prioriteren van hun welzijn. De opkomst van dit signaal kan een voorbode zijn van een bredere verschuiving naar meer empathische en holistische benaderingen van werk en welzijn, waarbij de behoeften van werknemers centraal staan.

Bron: Algemeen Dagblad

Recht op onbereikbaarheid, trendsignaal, trendinnovatie