Pak je toekomst

Kunstenaar Gijs Schalkx gebruikt plastic afval als alternatieve brandstof

 

🚗 Afval als brandstof Kunstenaar Gijs Schalkx uit Arnhem heeft een opvallend project opgestart: hij laat een auto rijden op plastic afval. Hij verzamelt plastic, verhit het, condenseert de resulterende gassen tot bruikbare olie, en laat de auto hierop rijden. Hoewel het momenteel nog niet economisch efficiënt is onderstreept dit experiment de dringende behoefte aan duurzame mobiliteit en het potentieel van afval als alternatieve energiebron.

 

🥡 Alternatieve brandstof Gijs benadert met zijn project twee actuele sociaal-maatschappelijke vraagstukken: plastic afval & alternatieven voor brandstof. Met de toenemende bezorgdheid over klimaatverandering en uitputting van natuurlijke hulpbronnen, groeit de vraag naar alternatieve en schonere brandstoffen, maar ook naar het slimmer gebruiken van afval.

Organisaties en bedrijven kunnen deze trend benutten door te investeren in innovatieve projecten voor duurzame mobiliteit, brandstof- of grondstofalternatieven en te streven naar een circulaire economie waarin afval bijvoorbeeld wordt omgezet in waardevolle bronnen. Dit inzicht kan organisaties helpen proactief te reageren op de groeiende vraag naar milieuvriendelijke mobiliteitsoplossingen en hun concurrentiepositie te versterken.

Bron: Gijs Schalkx

Rijden op plastic afval, trendsignaal, trendinnovatie