Pak je toekomst

Meer representatie en diversiteit van de autistische gemeenschap

 

🤝 Hiki en Getty Images slaan de handen ineen voor de representatie van autistische mensen De campagne van Hiki en Getty Images is bedoeld om het stereotype van de autistische witte man tegen te gaan. Vaak wordt dit beeld geassocieerd met autisten, maar deze aandoening komt natuurlijk bij iedereen van de bevolking voor. Dit stereotype heeft ervoor gezorgd dat vooral vrouwen en mensen met een diverse etnische achtergrond niet de juiste diagnose hebben gekregen en daardoor niet juist begrepen worden.

Om een diverser en realistischer beeld van mensen met autisme te creëren, is #AutisticOutLoud ontstaan. Het bevat een verzameling authentieke beelden van autistische mensen, waarbij voornamelijk vrouwen en mensen met een diverse etnische achtergrond te zien zijn, met als doel om het verhaal over wat het betekent om autistisch te zijn te veranderen. De collectie is daarnaast ook gemaakt door autistische fotografen, en de beelden zijn te verkrijgen op Getty Images en Unsplash.

⛔️ Weg met de stereotypen Anno 2023 zien we dat oude, vastgeroeste visuele stereotypen verdwijnen. Visuele beelden kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan meer inclusiviteit in de maatschappij. Deze campagne draagt daaraan bij, door diversiteit binnen de autistische community te vergroten en iedereen van deze gemeenschap te representeren. Aangezien tegenwoordig geschat wordt dat zo’n 15 tot 20% van de bevolking neurodivergent is, kan het visuele beeld hierbij niet achterblijven. De missie van Hiki is daarom om iedereen van de autistische gemeenschap met elkaar in verbinding te brengen en een plek te bieden waar hun ervaringen en identiteit met elkaar gedeeld kunnen worden. Een belangrijk onderdeel daarvan is een gevarieerd beeld, dat de uniekheid van ieder lid representeert.

Mensen vinden het steeds belangrijker dat krachtige, inclusieve en persoonlijke verhalen gedeeld kunnen worden. Door sociale media kunnen deze persoonlijke verhalen gedeeld worden met een groot publiek, en daarmee wordt meer openheid over aandoeningen gestimuleerd.

Bron: Hiki en Getty Images

#AutisticOutLoad, trendsignaal, trendinnovatie