Pak je toekomst

Platform verbindt bewust kinderloze mensen in Brussel

 

👥 Ontmoetingsplek voor bewust kinderloze mensen. Childfree in Brussel(s) is een community opgericht door de 27-jarige Leen Mattens voor mensen die bewust kiezen om geen kinderen te hebben. Leen wilde een plek creëren waar gelijkgestemden elkaar kunnen ontmoeten en vriendschappen kunnen opbouwen zonder dat deze worden beïnvloed door kinderen. De groep, die in een maand tijd bijna 600 leden verzamelde, biedt ruimte voor ontmoetingen, discussies en activiteiten die leden verbinden en steun bieden in hun levenskeuze.

🚀 Kansen voor concepten voor ‘bewust kindloze volwassenen’. Waar vaak bij 30+ers nog gedacht wordt aan een startend gezin, illustreert de populariteit voor ‘Childfree in Brussel(s)’ een groeiende acceptatie van levensstijlen zonder kinderen. Deze ontwikkeling biedt kansen voor diverse bedrijfssectoren om concepten te ontwikkelen die aansluiten bij de behoeften van bewust kinderloze volwassenen. Werkgevers zouden bijvoorbeeld flexibelere werkregelingen kunnen overwegen die niet per se gericht zijn op ouderschap, zoals sabbaticals of persoonlijke ontwikkelingstrajecten. Ook kunnen bedrijven deze doelgroep bedienen met aangepaste producten en diensten, zoals kindervrije zones in hotels of rustige woonprojecten.

Bron: Childfree in Brussel(s)

No kids club, trendsignaal, trendinnovatie