Pak je toekomst

Precarisering in de ouderenzorg

 

🏭 Gedwongen productiviteit. De werkdruk in de ouderenzorg neemt toe door veranderende arbeidsmarkt en werkgeversverwachtingen. Werknemers voelen zich als machines behandeld en worden gedwongen constant productief te blijven, wat kan leiden tot oververmoeidheid en gezondheidsproblemen. De onzekerheid van werk wordt ook versterkt door de opkomst van gig-economie en flexwerken, wat resulteert in een gebrek aan garanties voor inkomen en sociale zekerheid. Ook krijgen werknemers lage lonen en kleine contracten, waardoor zij onder de armoedegrens zakken.

🔍 Precarisering in de samenleving. De arbeidsmarkt is de afgelopen jaren sterk veranderd, met een afname van vaste banen met goede arbeidsvoorwaarden en een toename van tijdelijk werk en zzp’ers. Dit heeft geleid tot precarisering, waarbij de arbeidsomstandigheden en sociale voorzieningen onzekerder worden. Deze ontwikkeling heeft impact op diverse sectoren, zoals de ouderenzorg, waar werknemers soms moeite hebben om rond te komen van hun loon. Door de toename van flexwerk zijn er steeds meer mensen die afhankelijk zijn van onzekere en laagbetaalde banen. Dit maakt het lastiger om een stabiel leven op te bouwen en volop deel te nemen aan de maatschappij. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk om deze ontwikkeling te counteren, zoals het investeren in vaste banen met goede arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid. Dit kan bijdragen aan meer stabiliteit en zekerheid in het werkende leven, en aan een sterkere en meer inclusieve samenleving waarin iedereen de kans krijgt om zich te ontwikkelen en te groeien.

Bron: De Groene Amsterdammer

Precarisering in de ouderenzorg, trendsignaal, trendinnovatie