Pak je toekomst

Steeds meer ouderen blijven doorwerken

 

👵Ouder worden is geen probleem! Steeds meer ouderen kiezen ervoor om door te blijven werken. Zo blijkt uit cijfers van het CBS dat 44% van de 65-jarige Nederlanders afgelopen jaar betaald werk verrichte, terwijl dit in 2012 nog maar 17% was. Niet alleen vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is deze toename te zien, maar ook omdat zestigers tegenwoordig fitter zijn dan vroeger.

Vandaar de groei van leeftijdsvriendelijke banen, die speciaal aangepast worden aan de behoeften en kwaliteiten van ouderen. Werkgevers bieden deze banen steeds vaker aan, omdat er beter wordt begrepen wat oudere werknemers nodig hebben. De werkgevers zijn zelf gemiddeld ook steeds ouder en zien daardoor de behoeften van de oudere werknemers in. Minder werkdruk, meer vrije tijd, maar wel nog van waarde zijn.

💼Langer doorwerken? De maatschappelijke gedachtes over langer doorwerken zijn veranderd, want tegenwoordig wordt langer doorwerken meer geaccepteerd.

De leeftijdsvriendelijke banen bieden zowel voordelen voor de werkgever als de werknemer. Het creëren en aanbieden van deze aangepaste banen biedt daarnaast ook een mogelijkheid om de krapte op de arbeidsmarkt te verminderen. Met het oog op de toekomst, waarin de mens steeds ouder wordt en fitter blijft, kan de groei van leeftijdsvriendelijke banen ook van betekenis zijn voor grote maatschappelijke kwesties zoals eenzaamheid.

Bron: ABP 

Leeftijdsvriendelijke banen, trendsignaal, trendinnovatie