Pak je toekomst

Toekomstverkenning rond zwangerschap en geboorte

 

👶 Verkenning van de toekomst van geboortezorg. Wondermash Birth Futures is een verkenning van de toekomst van geboortezorg, gericht op het ontdekken van nieuwe mogelijkheden en het delen van kennis. Tijdens de workshop komen verschillende experts en professionals samen om te praten over de toekomst van geboortezorg en om te werken aan nieuwe ideeën en oplossingen. Het doel is om een uitgebreide discussie op gang te brengen over zwangerschap en geboorte, en om deze meest universele menselijke ervaring een centrale rol te geven in zowel ons dagelijks leven als in onze cultuur. Daarnaast streven ze naar kritische reflectie op het bestaande en toekomstige geboortezorgsysteem.

🤰 Meer erkenning en behoefte aan innovatie. Wondermash Birth Futures laat zien dat er een groeiende behoefte is aan inclusiviteit en zorgzaamheid rondom geboortezorg. Er is steeds meer erkenning voor de culturele achtergrond en persoonlijke behoeften van de ouders en er wordt gezocht naar manieren om de zorg rondom de bevalling beter aan te laten sluiten bij hun wensen en behoeften. Tegelijkertijd is er behoefte aan innovatie en nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van technologie en digitale communicatie.

Bron: Wondermash

Birth Futures Workshop, trendsignaal, trendinnovatie