Pak je toekomst

Toename seksuele activiteit onder 75-plussers

 

πŸ’• Seksueel actief op latere leeftijd. Ouderen die seksueel actief zijn, het lijkt wel een taboe-onderwerp. Maar niets is minder waar: uit onderzoek blijkt dat het aantal seksueel actieve ouderen in Nederland toeneemt. Het CBS publiceerde onlangs cijfers waaruit blijkt dat het percentage 75-plussers dat nog seksueel actief is in de afgelopen 8 jaar gestegen is van 16% naar 27%. Opvallend is dat seksuele activiteit onder alle andere leeftijdsgroepen juist is afgenomen. De afname is het sterkst onder jongeren van 16 tot 25 jaar: van hen was in 2014 nog 63% seksueel actief, in 2022 was dat 56%. In totaal gaf 70% van de Nederlanders van 16 jaar of ouder aan in het afgelopen jaar seks te hebben gehad, wat minder is dan in 2014 (74%).

πŸ”„ Veranderende generatiepatronen. Deze cijfers wijzen erop dat traditionele grenzen tussen leeftijdsgroepen en generaties aan het vervagen zijn en dat onze behoeften veranderen. Misschien hebben ouderen wel meer seks omdat ze tegenwoordig later in het leven vaker nieuwe relaties aangaan. En bij jongere generaties kan een afname van seksuele activiteit verschillende oorzaken hebben, zoals stress, digitale afleiding of verschuivende prioriteiten. Deze veranderende generatiepatronen laten zien dat onze samenleving in beweging is en dat we onze aannames over leeftijd, intimiteit en verbondenheid misschien moeten heroverwegen.

Deze verschuiving biedt ook mogelijkheden voor bedrijven die zich richten op producten en diensten voor seksuele gezondheid, welzijn en/of ouderen. Denk bijvoorbeeld aan leeftijdsvriendelijke seksspeeltjes, educatieve materialen en intieme zorgproducten. Ook kan het belangrijker worden traditionele denkbeelden over leeftijdsgroepen in bedrijfsvoering, marketing en communicatie te heroverwegen, zodat mensen zich niet in ouderwetse hokjes gestopt voelen.

Bron: CBS

Senioren seks, trendsignaal, trendinnovatie