Pak je toekomst

Van baby boom naar baby doom

 

šŸ¼ Minder geboortes in 2023. In 2023 is er een duidelijke afname in het aantal geboortes in Nederland, met een afname van 42.000 ten opzichte van vorig jaar. De grootste oorzaken zijn de aanhoudende woningcrisis en de moeilijkheden voor jongvolwassenen om stabiel werk te vinden. Vooral vrouwen voelen de impact, aangezien het moederschap vaak hun carriĆØre beĆÆnvloedt. Veel stellen stellen hun gezinsuitbreiding uit of zien er helemaal vanaf door economische en sociale onzekerheden. Dit patroon is ook zichtbaar in landen als ItaliĆ« en Zuid-Korea, waar de 4B Movement jongeren aanmoedigt om af te zien van traditionele levensstappen zoals relaties en gezinsvorming.

šŸŒ Langetermijngevolgen vragen om een heroverweging van gezinsplanning. Demografische veranderingen zoals de geboortedaling vereisen een nieuwe kijk op gezinsplanning en arbeidsmarktbeleid. Jan Latten, een demografie-expert, benadrukt de mogelijke lange termijn gevolgen, zoals personeelstekorten en de toegenomen afhankelijkheid van arbeidsmigranten. Dit brengt integratievraagstukken met zich mee. In andere landen zien we vergelijkbare uitdagingen die beleidshervormingen stimuleren, zoals in TsjechiĆ« waar betaald ouderschapsverlof wordt bevorderd. Deze ontwikkelingen onderstrepen de urgentie van het heroverwegen van werk-privĆ©balans en de ondersteuning van jonge gezinnen door de overheid om de dalende geboortecijfers tegen te gaan.

Bron: Telegraaf

Minder baby's, trendsignaal, trendinnovatie