Pak je toekomst

Verf met een specifieke bacterie absorbeert CO2 en produceert zuurstof

 

🎨 Muurverf die zuurstof maakt Onderzoekers ontdekken dat door het toevoegen van een bepaalde bacterie (Chroococcidiopsis Cubana) aan muurverf, deze CO2 uit de omgeving kan opnemen en zuurstof kan produceren en aan de omgeving kan afgeven. In veel gevallen geeft verf stoffen af die bij het aanbrengen op bijvoorbeeld een muur in de lucht verdampen. Hierdoor kan verf in veel gevallen bijdragen aan luchtvervuiling en is het schadelijk voor het menselijk lichaam. De luchtvervuiling zou kunnen verminderen door de nieuw ontdekte verf die CO2 opneemt en zuurstof produceert en afgeeft. De bacterie die aan deze verf is toegevoegd, staat erom bekend in extreme omstandigheden te kunnen overleven en is fotosynthetisch. Dit betekent dat de bacterie CO2 kan omzetten in andere stoffen en als bijproduct zuurstof produceert.

Volgens de onderzoekers is er een groeiende vraag naar nieuwe innovatieve materialen om de zorg voor het toenemende wereldwijde watertekort en stijgende temperaturen (deels) weg te nemen. De ontdekte “levende” verf zou kunnen bijdragen aan het oplossen van deze problemen.

 

🌍 Duurzaamheid en innovatie Uit onderzoek van onder andere het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) blijkt dat ongeveer drie kwart van de Nederlanders zich zorgen maakt om de gevolgen van de klimaatverandering. Deze zorgen zijn voornamelijk gebaseerd op de toekomstige generaties en hun leven op deze veranderende aarde. Er is een waardenverschuiving te zien waarin mensen steeds meer belang hechten aan het zelf actie ondernemen om de klimaatverandering tegen te gaan of te verminderen. Zo stappen bijvoorbeeld meer mensen af van het gebruik van aardolie en gas en kiezen ze voor groene energie. De zuurstofproducerende verf zou op deze waardeverschuiving kunnen inspelen door mensen de mogelijkheid te bieden om bijvoorbeeld in huis met de muren CO2 te absorberen en zuurstof aan de ruimte af te geven.

Bron: Scientias

Zuurstof producerende verf, trendsignaal, trendinnovatie