Pak je toekomst

Kosmische Connectie

In een tijd waarin traditionele religies afnemen en mentale uitdagingen groeien, zoeken mensen naar zintuiglijke ervaringen die hen dieper verbinden met de wereld om hen heen.
💫 Rust en zingeving door verbondenheid met het universum te ervaren

We zien een groeiende bewustwording en waardering voor de verbondenheid met de natuur en het universum. We zien dat mensen zich niet alleen bewuster worden van deze connectie, maar zoeken naar manieren om zintuigelijk de verbondenheid van het bestaan te ervaren.

Een mooi voorbeeld van zo’n ervaring is het overview effect wat astronauten ervaren door de aarde van een afstand te zien; ze krijgen hierdoor het besef dat de aarde een kleine planeet is, waarin alles met elkaar verbonden is. Mensen zoeken ervaringen waarmee ze – net als deze astronauten – op een hernieuwde manier het universum om hen heen kunnen zien, horen, of voelen. Door bijvoorbeeld de duisternis in de nacht op een nieuwe manier te ervaren, naar planten te kunnen luisteren, of een virtuele trip te ervaren. Deze ervaringen bieden een gevoel van rust, verwondering en verbondenheid, wat bijzonder waardevol is in een tijd waar mentale uitdagingen en prestatiedruk alom aanwezig zijn. Daarnaast kan dit gevoel van verbondenheid fungeren als nieuwe bronnen van zingeving en welzijn in een tijd waarin traditionele religies en collectieve zingeving afnemen.

Deze trend markeert een volgende stap in de verschuiving van het tijdperk van ‘verlichting’, waarin de nadruk lag op het beheersen en exploiteren van de wereld om ons heen, naar het tijdperk van ‘verstrengeling’, waarin de symbiotische relaties tussen mens, technologie en natuur centraal staan. Het ervaren van deze verbinding tussen mensen en de wereld om zich heen kan leiden tot een diepgaande herdefiniëring van onze positie in de wereld.

💥 Hoe zet je deze trend in voor je bedrijf en voor jezelf?

De groeiende behoefte aan rust en zingeving door verbondenheid met het universum, moedigt bedrijven aan diepere, meer betekenisvolle ervaringen te creëren, zowel binnen de organisatie als in de bredere maatschappij. Door te investeren in initiatieven die het gevoel van verbondenheid met de natuur en het universum versterken, kunnen bedrijven een gezondere, meer geïnspireerde werkomgeving creëren.

Daarnaast biedt het unieke kansen voor diverse sectoren. Zo kan de horeca bijvoorbeeld inspelen op deze behoefte aan zintuiglijke verbinding door bijzondere ervaringen te creëren, zoals een diner in totale duisternis of maaltijden waarbij elke gang gepaard gaat met specifieke geluiden of geuren. Deze ervaringen kunnen gasten een nieuw perspectief bieden op hun relatie met voedsel en de natuur. Voor religieuze en spirituele organisaties opent deze trend de deuren naar nieuwe vormen van zingeving. Het biedt een platform om gemeenschappen te verbinden met meer universele, natuurlijke concepten van spiritualiteit en welzijn, verder kijkend dan traditionele religieuze praktijken.

Een aantal concrete voorbeelden van trendsignalen:

Ontdek de schoonheid en wijsheid van de nacht

Het Amsterdam Dark Festival nodigt bezoekers uit om de nacht op een nieuwe manier te ervaren, waarbij duisternis wordt gevierd als een bron van rust, verbinding en duurzaamheid.

Hoor de muziek van planten

PlantWave is een apparaat dat de muziek van planten omzet in geluid. Dit innovatieve product creëert verbinding tussen mens en natuur en kan bijdragen aan bewustwording.

Trips in virtual reality als alternatief voor psychedelica?

Leidse wetenschappers onderzoeken op Lowlands de effecten van virtuele psychedelische trips op lichaam en geest als alternatief voor echte psychedelica.