Pak je toekomst

De groeiende groep ouderen verandert onze maatschappij

De vergrijzing in de samenleving heeft geleid tot een ‘zilveren samenleving’. Dit vraagt om een nieuwe kijk op ouderdom, creëert nieuwe doelgroepen en stelt nieuwe uitdagingen op het gebied van gezondheidszorg en wonen.
👵 De opkomst van de zilveren samenleving

Onze samenleving wordt steeds ouder. Waar in 1990 nog minder dan 13% van de bevolking 65 jaar of ouder was, is dat nu al meer dan 20%, blijkt uit cijfers van het CBS. We zien zelfs een ‘dubbele vergrijzing’ met een aanzienlijke stijging in het aantal mensen dat de leeftijd van 80+ bereikt, momenteel bijna 5% van de bevolking.

Door deze ontwikkelingen verandert onze maatschappij in een zogenaamde ‘zilveren samenleving’. Dankzij vooruitgang in de gezondheidszorg leven mensen niet alleen langer, maar blijven ze ook langer actief. Dit heeft geresulteerd in een groeiende groep ouderen die een extra levensfase beleven waarin ze van hun pensioen genieten, consumeren en blijven leren. Ouderen worden zo belangrijke consumenten en invloedrijke actoren in de samenleving.

Maar deze maatschappelijke verschuiving brengt ook uitdagingen met zich mee. Denk aan stijgende fysieke en geestelijke gezondheidseisen, zoals een toenemend aantal gevallen van dementie. Dit vraagt om nieuwe oplossingen op het gebied van zorg, huisvesting en welzijn.

💥 Tot welke kansen en uitdagingen kan deze ontwikkeling leiden?

Een aanzienlijke uitdaging is het voldoen aan de groeiende zorgbehoeften en de veranderende woonwensen van ouderen. Dit vraagt om innovatieve oplossingen in zorgdiensten, woonconcepten en technologie. Daarnaast biedt de opkomst van actieve, consumentengerichte ouderen unieke kansen. Bedrijven kunnen zich richten op de ontwikkeling van producten en diensten die inspelen op de wensen van deze doelgroep, zoals reispakketten voor senioren of levenslange leerprogramma’s. Het is essentieel dat bedrijven de diversiteit en specifieke behoeften van deze groep erkennen, en ook hoe de opkomst van deze groeiende leeftijdsgroep behoeften en houdingen van anderen in de samenleving beïnvloedt. Zo kunnen we werken naar een inclusieve, leeftijdsvriendelijke samenleving.

Een aantal concrete voorbeelden van trendsignalen:

Toename seksuele activiteit onder 75-plussers

Seksuele activiteit neemt toe onder 75-plussers, terwijl het bij jongere generaties juist afneemt. Dit duidt op een verschuiving in generatiepatronen en veranderende behoeften.

Steeds meer ouderen blijven doorwerken

De zestig van nu, zijn de vijftigers van vroeger. Ze voelen zich fitter en kunnen daardoor langer doorwerken, wat zorgt voor een groei aan leeftijdsvriendelijke banen.

De groeiende rol van grootouders in de samenleving

Grootouders spelen door de toenemende levensverwachting en verbeterde gezondheid van ouderen een grotere rol in het leven van hun kleinkinderen.