Pak je toekomst

Steward-ownership

In dit bedrijfsmodel wordt het bedrijf ‘van zichzelf’ en wordt de winst geïnvesteerd in de missie. Zo wordt duurzame waardecreatie belangrijker dan pure winstmaximalisatie. Dit weerspiegelt de groeiende aandacht voor duurzaamheid en verantwoord ondernemen.
🌱 Steward-ownership.

In dit innovatieve bedrijfsmodel worden alle aandelen van een onderneming ondergebracht in een stichting, waardoor het bedrijf als het ware van zichzelf wordt. Zo worden stemrecht (macht) en economisch recht (financiële belangen) van elkaar gescheiden. De directeuren worden stewards, hoeders van het bedrijf, die het bedrijf dienen tot ze dat niet meer willen of kunnen. De winst van het bedrijf verdwijnt niet langer in private zakken, maar wordt herinvesteerd in de missie van het bedrijf om zo duurzame waarde te creëren.

Deze nieuwe vorm van eigendom verschuift de focus van persoonlijk financieel gewin naar het respectvol omgaan met alle betrokken partijen. Ook het milieu, toekomstige generaties, en het welzijn van de maatschappij kunnen als belangrijker worden gezien voor keuzes dan winst. Deze nieuwe benadering van bedrijfseigendom weerspiegelt de groeiende aandacht voor duurzaamheid en verantwoord ondernemen.

💥 Hoe zet je deze trend in voor je bedrijf en voor jezelf?

De opkomst van steward-ownership daagt het traditionele bedrijfsmodel uit. Het vereist een fundamentele herziening van de waarden die ten grondslag liggen aan bedrijfsvoering en bedrijfsstrategieën. Steward-ownership biedt bedrijven de mogelijkheid om te innoveren, hun merkimago te versterken en hun band met stakeholders te verdiepen. Maar dit zal niet vanzelf gaan. Het roept ook nieuwe strategische vraagstukken op: hoe balanceer je tussen economische doelen en de zorg voor alle stakeholders? Hoe meet je successen in deze bredere context? En hoe ga je om met de druk van externe aandeelhouders die nog steeds primair gericht zijn op financieel rendement?

Een aantal concrete voorbeelden van trendsignalen:

De natuur als lid van raad van bestuur

Faith in nature is het eerste bedrijf dat de natuur heeft benoemd tot lid van de Raad van Bestuur. Het bedrijf werkt samen met milieu- en bedrijfsjuristen.

De missie van het bedrijf staat altijd centraal

Het bedrijf achter ChatGPT, OpenAI, heeft gekozen voor een structuur van steward-ownership waarbij investeerders een begrensd rendement ontvangen en de missie van het bedrijf altijd centraal staat.

Gouden aandelen om de missie van het bedrijf te beschermen

Dit juridisch mechanisme biedt een unieke, toekomstbestendige oplossing om hun toewijding aan 100% slaafvrije chocolade te garanderen.