Pak je toekomst

Verbindende rituelen

Omdat traditionele feestdagen en rituelen niet meer lijken te passen bij onze diverse samenleving, ontstaan er steeds meer nieuwe rituelen die verbinding en begrip tussen mensen centraal stellen.
👐 Zingeving en verbinding krijgen een vaste plek te geven in onze maatschappij

Tradities zijn er om te verbinden, om mensen samen te brengen, te herinneren en te eren. Maar in onze seculiere en alsmaar diversere samenleving lijkt het bestaande aanbod steeds minder passend. Als voorbeeld; veel nationale feestdagen zijn christelijk, terwijl uit een onderzoek van CBS in 2020 blijkt dat 54% van de Nederlandse bevolking niet behoort tot een religieuze groep. In de moderne, diverse en individualistische maatschappij is verbinding met, en begrip voor elkaar misschien wel belangrijker dan ooit. Om in te spelen op de voortdurende behoefte naar welzijn, zingeving en verbinding zien we steeds meer nieuwe tradities en rituelen ontstaan waarbij verbinding met anderen en begrip voor elkaars waarden centraal staat. Deze nieuwe rituelen ontstaan niet vanuit de traditionele hokjes, maar vanuit de verbinding die we kunnen vinden in onze diversiteit. Individuele behoeften, ervaringen en waarden worden zo met elkaar gedeeld om op zoek te gaan naar verbinding. Door oude feesttradities in een nieuw jasje te steken en compleet nieuwe rituelen te creëren, proberen we zingeving en verbinding met elkaar een vaste plek te geven in onze maatschappij.

Hoe zet je deze trend in voor je bedrijf en voor jezelf?

Deze trend biedt zowel intern als extern kansen. Neem je huidige werkwijze eens onder de loep: welke tradities, feestdagen en waarden staan nu centraal? En passen deze wel bij jouw organisatie en doelgroep? Ook kun je je intern verdiepen in individuele ervaringen, belangen en waarden en deze met elkaar te verbinden om menselijkheid weer op één te zetten. Door missie- en waarde gedreven te werk te gaan zorg je ervoor dat iedereen – van jong tot oud – gehoord en gezien wordt. Daarnaast kun je door je product of dienst te verbinden aan een nieuw ritueel of nieuwe traditie het onderdeel van het dagelijks leven maken.

Een aantal concrete voorbeelden van trendsignalen:

Op naar fuserende tradities

In totaal kent Nederland elf nationale feestdagen, waaronder Goede Vrijdag, Pasen, en Kerst. Maar passen deze christelijke tradities nog wel bij de samenleving?

Een sportschool voor emoties

Wil je fysiek gezond zijn, dan moet je natuurlijk trainen. Maar hoe blijf je mentaal en emotioneel gezond? Vaak gaan we daar pas later mee aan de slag.

Biechten in het bedrijfsleven

De boers Sander en Stephan van Ummelen, oprichters van Waardengedreven, nemen de biecht af in de corporate wereld met corporate confessions.